Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

Kontakt

sdhskalicka@seznam.cz

Starosta SDH:

Roman Křupala 
tel: 737 502 658 
r.krupino@gmail.com

Velitel SDH:

Jaromír Honeš 
tel: 604 915 395 
jhones@email.cz

 

Telefonní čísla tísňového volání:

Hasiči150, 112

Policie ČR158

Záchranná zdravotnická služba155

Nahlášení pálení (klestí, trávy ) na tel. č. 950 770 156, nebo elektronicky na internetové adrese – www.hzsol.cz/paleni

 

Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:

Pohotovostní služba dodavatele el. energie 840 114 115
Pohotovostní služba dodavatele plynu 1239
Pohotovostní služba dodavatele vody 581 201 329
  581 202 094 - po pracovní době