Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška č.1/2010 [PDF - 189 kB]

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vyhlaska_2010_1.pdf

Vyhláška č.3/2010 [PDF - 178 kB]

Obecně závazná vyhláškač. 3/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity

vyhlaska_2010_3.pdf

Vyhláška č.4/2010 [PDF - 180 kB]

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

vyhlaska_2010_4.pdf

Vyhláška č.5/2010 [PDF - 184 kB]

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

vyhlaska_2010_5.pdf

Vyhláška č.1/2012 [PDF - 452 kB]

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

vyhlaska_2012_1.pdf

Vyhláška č.2/2012 [PDF - 47 kB]

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyhlaska_2012_2.pdf

Vyhláška č.3/2012 [PDF - 53 kB]

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skalička - ZRUŠENA A NAHRAZENA VYHLÁŠKOU č. 1/2013

vyhlaska_2012_03.pdf

Vyhláška č.1/2013 [PDF - 53 kB]

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skalička

vyhlaska_2013_01.pdf

Nařízení č.1/2014 [PDF - 28 kB]

Nařízení obce Skalička - Tržní řád – podomní prodej

narizeni_obce_trzni_rad.pdf

Vyhláška č. 1/2015 [PDF - 1,6 MB]

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skalička

vyhlaska_1_2015.pdf

Vyhláška č. 2/2015 [PDF - 254 kB]

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2015_vyhlaska_odpad.pdf

OZV č. 1/2019

OZV č. 1_2019 - shromažďování , sběru......pdf

OZV č. 2/2019

OZV č. 2.2019 - poplatek ze psů.pdf

OZV č. 3/2019

OZV č. 3 - 2019.pdf

OZV č. 1/2020

zrušená vyhláška - ubyt. kapacita.pdf

Stránka

  • 1