Obsah

Výkres širších vztahů – vazba na okolní zástavbu a urbanistickou strukturu území

grafika_a.pdf

Hlavní výkres – urbanistická koncepce

grafika_b.pdf

Hlavní výkres – dopravní infrastruktura

grafika_c.pdf

Hlavní výkres – technická infrastruktura

grafika_d.pdf

Koordinační výkres

grafika_f.pdf

Etapizace

grafika_g.pdf

Řez 1

rez_1.pdf

Řez 2

rez_2.pdf

Řez 3

rez_3.pdf

Řez 4

rez_4.pdf

Řez 5

rez_5.pdf

Stránka

  • 1