Obsah

Myslivecké sdružení Nihlov - Těšice

Právo myslivosti vykonává v honitbě Skalička na základě uzavřené nájemní smlouvy s držitelem honitby Honebním společenstvem Skalička.

Celková výměra honitby činí 1 278 ha honebních pozemků. Z této plochy je nejvíce zastoupena zemědělská půda o výměře 958 ha , lesní půda 287 ha a vodní plocha 33 ha.

V současné době má myslivecké sdružení 24 členů, kteří zajišťují řádné plnění povinností při výkonu práva myslivosti v honitbě Skalička.

Kontaktní osoby:

Předseda MS

 

Jaromír Cifr
Skalička 81
mob. 724 421 594

Místopředseda

 

Ing. František Havran
Kelč 146
mob. 739 478 548

Hospodář

 

Zbyněk Kamas
Skalička č.7
tel. 581 623 608
mob. 604 214 809

 

Oficiální stránky mysliveckého sdružení