Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

 

 

Činnost SDH 2019

 

 

 

4. ledna

Proběhlo školení zásahové jednotky, kde se členové jednotky seznámili s novou

technikou a výzbrojí. Účast 19 členů.

 

11. ledna

Výborová schůze SDH. Účast 9 členů výboru.

 

Leden

Provedena oprava vozidla CAS 32 T 138 firmou AUTO –DREI s.r.o.

 

8. února

Výborová schůze SDH- příprava kulturních akcí. Účast 10 členů výboru.

 

23. února

Vodění medvěda

 

2. března

Pořádání tradiční kulturní akce – Končiny – pochovávání basy

 

27. dubna

Zájezd na sv. Hostýn

 

duben

Provedena STK na vozidle Ford Tranzit

 

27. dubna

První kolo požárního sportu konané na fotbalovém hřišti ve Skaličce.

 Pořadí : 1 místo SDH Ústí, 2. místo SDH Skalička, 3. místo SDH Zámrsky,

4. místo SDH Těšice.

 

1. května

Brigáda – sběr šrotu.

 

8. května

Požární hlídka na akci – Pálení čarodejnic

 

25. května

Společne s Obecním úřadem a Sokolem Skalička jsme pořádali

kultůrní akci – Kácení máje

 

28. června

Schůze členů zásahové jednotky obce, kde se odsouhlasilo podání žádosti na HZS OL kraje o změnu kategorie z JPO V na kategorii JPO III

 

2.června

Obecní úřad Skalička a výjezdová jednotka podala oficiální žádost o změnu katategorie JPO Skalička na HZS OL. Kraje. 

- Změna  kategorie JPO V (místní působnost – jen v obci) na kategorii JPO III (územní působnost – i okolní obce)

 

13. července

Účast na domácí soutěži "o nejlepší kotlíkový guláš".

 

15. listopadu

Výborová schůze okrsku Skalička.

Účast: J. Honeš, J. Řehák

 

21. listopadu

Výborová schůze SDH

 

22. listopadu

účast na VVH SDH H. Těšice

 

6. prosince

Výborová schůze SDH.

 

27. prosince

VVH SDH Skalička, která se konala tradičně v salónku v hospůdce u Bagarů.

Účast 39 členů SDH a 10 hostů.