Menu
Obec Skalička
ObecSkalička

2012

14. ledna

Účast na VVH SDH Zámrsky


22. ledna

Zásah - vyčerpání zaplavené kanalizační šachty v obci. Čerpání prováděno dvakrát a to v 11 a 18 hodin. Akce se zúčastnili 3 členové JSDH. (7hod)


23. ledna

Zásah - oplach kanalizační šachty a čištění kanalizace v obci. Účast : 2 členi JSDH. ( 6 hod.)


23. ledna

Výborová schůze SDH – příprava končin. Účast 8 členů výboru SDH.


4. února

Výroční schůze okrsku Skalička, která se konala v KD v H. Těšících. Za naše SDH se zúčastnil T. Zlámal a P. Černoch.


18. února

Tradiční pořádání vodění medvěda.


25. února

Končinová zábava s pochováváním basy.


1. března

Zásah – vyčerpání a oplach kanalizační šachty v obci. Účast: 2 členi JSDH ( 2 hod.)


16. března

Výborová schůze okrsku Skalička, která se konala v KD v H. Těšících. Za SDH Skalička se zúčastnili: R. Křupala, J. Řehák, L. Hrochová a J. Honeš.


18. dubna

Brigáda - na žádost Obecního úřadu bylo provedeno pročištění kanalizace na horním konci obce. Účast : 2 členi SDH.


20. dubna

Školení - základy 1. pomoci pro členy JSDHO, konané na PS Přerov. Účast 4 členi jednotky.


27. dubna

Školení zásahových jednotek obcí okrsku Skalička, které proběhlo na požární stanici HZS Hranice. Po proškolení daných témat proběhla exkurze požární stanice. Účast 7 členů jednotky.


5. května

Brigáda – sběr železného odpadu v obci. Současně byl prováděn úklid obecních komunikací od naplaveného bahna po přívalovém dešti pomocí CAS 32 T 148. Celkem se brigády zúčastnilo 12 členů SDH, kteří odpracovali 26 brigádnických hodin.


6. května

Brigáda – oprava CAS 32 T 148. Účast 3 členi – odpracováno 9 brig. hodin.


10. května

Zásah - na žádost obecního úřadu bylo provedeno pročištění kanalizace u hřbitova pomocí CAS 32 T 138. Účast: 2 členi JSDH.


12. května

Zásah - pročištění kanalizace na dolním konci obce pomocí CAS 32 T 138. Účast: 6 členů jednotky.


května

Brigáda – v průběhu měsíce května probíhala oprava a údržba hasičské cisterny. Těchto prací se zúčastnilo celkem 12 členů, kteří odpracovali 121 brig. hodin.


19. května

I. kolo požárního sportu ( okrsek ) konané v Horních Těšících. Pořadí: 1. Skalička 2. Zámrsky 3. Ústí 4. H. Těšice. Členové našeho vítězného družstva jsou : K. Ovčáčik, A. Vinklárek, T. Zlámal, O.Baštán, v. Baštán, J. Řehák a R. Křupala.


26. května

Ve spolupráci s OÚ Skalička a Sokolem Skalička jsme společně uspořádali tradiční kultůrní akci - Kácení máje.


6. června

Taktické cviční složek IZS – požár lesního porostu v katastru obce Uhřínov. Jednotka JSDH Skalička byla vyslána na letiště Drahouše, aby plnila hasící letadlo společně s dalšími určenými jednotkami. Účast : 5 členů JSDH.


15. června

SDH Skalička uspořádal pro děti z naší školky a školy dětský den s hasičskou tématikou. Po připravených soutěží na děti čekala ještě prohlídka hasičské zbrojnice, projížďka v hasičském automobilu a oblíbená pěna. Akce se zúčastnilo 8 členů SDH.


15. června

Brigáda – vyčerpání studny u hřbitova pomocí kalového čerpadla. Účast: 3 členi jednotky.


18. června

Brigáda – na požádání Obecního úřadu byl proveden oplach silnice kolem přehrady. Akce se zúčastnili 2 členi, kteří odpracovali 2 brig. hodiny.


21. června

Okrskové cvičení, které se letos konalo v MŠ Ústí. Námětem byl požár v těsné blízkosti školky s následnou evakuací a vyhledání pohřešované osoby. Požár byl uhašen pomocí dálkové dopravy vody hadicemi od místního potoka. Účast: 8 členů JSDH.


21. června

Proběhlo první setkání s dětmi a rodiči, kteří mají zájem o účast v kroužku Mladých hasičů. Začátek tohoto kroužku byl předběžně naplánován na konec prázdnin – termín bude upřesněn.


3. července

Provedena STK na hasičském vozidle DA Avie (technický stav nevyhovující).


25. srpna

Brigáda – oplach komunikace u přehrady pomocí CAS 32 T 138.


23. a 25. srpna

brigáda – příprava a zajištění Dračích lodí (stavba mola, zajištění občerstvení).


září

Založení kroužku mladých hasičů, schůzky se konají každý druhý pátek ve zbrojnici.


září

Brigáda – průběžně prováděna údržba CAS a započata oprava hasičské zbrojnice (vybudování sociálního zařízení).


9. září

Výborová schůze SDH , účast 9 členů výboru (příprava oslav SDH).


5. října

Provedena STK na CAS 32 T 138 v Přerově.


10. října

Zvrakováno hasičské vozidlo DA 12 Avie (neprošlo STK – vážné závady).


16. listopadu

Schůze okrsku Skalička.


19. listopadu

Výborová schůze SDH, účast 4 členi výboru (řešení praporu SDH).


24. - 25. listopadu

Základní kurz nositelů dýchací techniky, který absolvovali K. Vojtovič a O. Baštán.


24. listopadu

Účast na VVH SDH H. Těšice.


28. prosince

Účast na VVH SDH Zámrsky.


30. prosince

VVH SDH Skalička, která se konala v salónku Hospůdky u Bagarů. Schůze se zúčastnilo 31členů SDH a 9 hostů. Počet členů SDH Skalička ke konci roku je 70 členů.

Obec Skalička

Digitální povodňový plán obce

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru