Menu
Obec Skalička
ObecSkalička

2011

7. ledna

Zásah - pročištění ucpané kanalizace v obci pomocí CAS 32 T 138. Celkem se této akce zúčastnilo 5 členů zásah. jednotky.


10. února

Započata oprava na CAS 32 T 138 v dílnách Skalagra. Byla provedena úprava nádstavby pro uložení hasičského vybavení. Dále byla provedena očista a nátěr nádrže na vodu a další drobné opravy.


18.února

Schůze výboru SDH – příprava a organizace tradičních kulturních akcí (Vodění medvěda a Končinová zábava).


26. února

Tradiční vodění medvěda.


4. - 5. března

Školení velitelů JSDH obcí, které proběhlo na požární stanici v Přerově. Tohoto školení se zúčastnil T. Zlámal a J. Honeš.


5. března

Tradiční pochovávaní basy s programem v místní sokolovně.


31. března

Pravidelný čtvrtletní výcvik členů výjezdové jednotky s dýchací technikou.


15. dubna

Výroční valná hromada okrsku Skalička, která letos proběhla v kulturním domě v Ústí. Jako hosté se i letos zúčastnili zástupci HZS ČR. Poté se uskutečnila výborová schůze okrsku – příprava a organizace I. kola požárního sportu a okrskového cvičení. Za SDH Skalička se zúčastnili : T. Zlámal, J. Řehák a J. Honeš.


17. dubna

Výborová schůze SDH – příprava a organizace brigády (sběr železného šrotu), I. kola požárního sportu a zájezdu na sv. Hostýn (oslavy sv. Floriána). Celkem přítomno 7 členů výboru SDH.


30. dubna

Výbor SDH zorganizoval tradiční zájezd na sv. Hostýn u příležitosti oslav sv. Floriána.


1. května

I. kolo požárního sportu (okrsek) konané tentokrát v Ústí. Pořadí: 1. Skalička 2. Zámrsky 3. H. Těšice 4. Ústí. Členové našeho vítězného družstva jsou : K. Ovčáčik, T. Orava, T. Zlámal, O.Baštán, v. Baštán, J. Řehák a vedoucí družstva: R. Křupala.


7. května

Brigáda- sběr železného šrotu v obci. Akce se zúčastnilo 9 členů, kteří odpracovali 27 brigádnických hodin.


13. května

Ukončena oprava CAS 32 T 148, při které bylo odpracováno celkem 478 brigádnických hodin.


13. května

Zásah - na žádost paní starostky provedeno pročištění kanalizace v obci pomocí CAS 32 T 138. Přítomno 3 členové JSDH.


26. května

Brigáda – příprava Kácení máje (dovoz májky, příprava kulturního programu)


27. května

Taktické a okrskové cvičení požárních jednotek. Cvičení, které proběhlo v ústavu Větrný mlýn, se zúčastnilo celkem 6 jednotek (HZS Hranice, SDH Skalička, Opatovice, Ústí, Zámrsky, H. Těšice) a Policie ČR – Hranice. Cílem cvičení bylo nacvičit součinnost jednotek HZS a JSDH při lokalizaci a likvidaci požáru v objektu, doplňovaní CAS z přírodních vodních zdrojů pomocí dálkové dopravy vody hadicemi a následné dohledávání pohřešovaných osob.


28. května

Ve spolupráci s OÚ Skalička a Sokolem Skalička jsme uspořádali tradiční Kácení máje.


15. června

Prezentace sboru na akci Vesnice roku.


17. června

Členové SDH uspořádali pro děti z místní školky a školy sportovní dopoledne s hasičskou tématikou. Dětem jsme předvedli požární zásah, projeli se v hasičském voze, prohlédli si hasičskou zbrojnici a na závěr jsme dětem připravili oblíbenou pěnu.


26. června

Účast na oslavách 110 let založení SDH Kladeruby.


26. a 29. července

Brigáda - členové SDH vypomáhali při stavění stanů a při obsluze na akci - vyhlášení vítězů soutěže Vesnice roku.


4. srpna

Brigáda – na požádání Obecního úřadu byl proveden proplach kanalizace pomocí CAS 32 T 138.


6. srpna

Brigáda- na požádání starostky obce jsme provedli spálení dřevěného odpadu u sokolovny. Akce se zúčastnilo 6 členů, kteří odpracovali 18 brigádnických hodin.


13. srpna

Brigáda – na žádost Obecního úřadu bylo provedeno vyčištění kanalizace v obci pomocí CAS 32 T 138. Účast: 3 členové odpracovali 3 brig. hodiny.


13. srpna

Účast na pohárové soutěži v H. Těšících, která se konala u příležitosti oslav 60 let založení SDH H. Těšice. Naše družstvo obsadilo krásné třetí místo.


14. srpna

Zástupci našeho sboru se zúčastnili oslav 60 let založení SDH Horní Těšice.


19. srpna

Zásah - technická pomoc (odstranění spadlého stromu – výpomoc jednotce HZS Hranice).


29. - 31. srpna

Příprava na celostátní kolo - Vesnice roku.


1. září

Prezentace sboru – Vesnice roku 2011


15. září

Brigáda – na žádost Obecního úřadu bylo provedeno vyčištění kanalizace v obci pomocí CAS 32 T 138. Účast: 4 členi – odpracováno 8 brigádnických hodin.


28. října

Výbor SDH zorganizoval malé pohoštění pro aktivní členy, kteří se podíleli na brigádnické činnosti v tomto roce.


11. listopadu

okrsková schůze konaná v KD v H. Těšících. Za SDH Skalička se zúčastnil J. Řehák.


12. listopadu

Školení velitelů zásahových jednotek a jejich zástupců, které se konalo v KD ve Velké. Za naši jednotku se zúčastnil T. Zlámal a J. Řehák, kteří byli proškoleni v daných tématech, které určil HZS Ol. kraje.


2. prosince

Účast na VVH SDH Ústí.


9. prosince

Výborová schůze SDH – příprava výroční schůze, přítomno 8 členů výboru.


10. prosince

Pravidelný výcvik nositelů dýchací techniky, který se každoročně konná v protiplynovém polygonu na požární stanici HZS Prostějov. Účast: T. Zlámal.


17. prosince

Brigáda – na žádost OÚ Skalička byl proveden oplach místní komunikace pomocí CAS 32 T 138. Účast - 6 členů, kteří odpracovali 12 brig. hodin.


30. prosince

VVH SDH Skalička, která se konala tradičně v salónku Hospůdky u Bagarů. Schůze se zúčastnilo 28 členů SDH a 7 hostů. Počet členů SDH Skalička ke konci roku je 70 členů.

Obec Skalička

Digitální povodňový plán obce

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru