Menu
Obec Skalička
ObecSkalička

Historie

Dobrovolná jednota hasičská, což je původní název svazu, byla ve Skaličce založena v roce 1893. Stalo se tak pravděpodobně z popudu tehdejšího obecního výboru. Další důvodem založení byly časté zničující požáry nejen v naší obci, ale i v blízkém okolí. Tak v letech 1854, 1872 a 1880 postupně vyhořela celá naše obec.

Skutečné dobrovolné sbory hasičů vznikly ve druhé polovině 19 století, v bývalém Hranickém okrese bylo založeno několik sborů a tím zároveň vzniká hasičská orga- nizace - župa na Hranicku. V roce 1897 je v Hranické župě organizováno 27 sborů s 1000 členy.

Prvním předsedou a zároveň jednatelem Dobrovolné jednoty hasičské ve Skaličce byl zvolen tehdejší nadučitel pan Alois Králik, velitelem František Vinklárek. Ihned po založení sboru, byla pořízena nová ruční stříkačka za 720 zlatých a postavena dřevěná hasičská zbrojnice. Výzbroj je doplněna na patřičnou úroveň, členové jsou ve- deni k výcviku a školeni tak, že se brzy řadí mezi nejpokrokovější v tehdejší Hranické župě. I. světová válka však násilně omezila činnost naší jednoty ( mnoho mladých členů se z ní nevrátilo). Ale brzy po ukončení I. svět. války se činnost sboru opět rozvinula. Místní dobrovolný hasičský sbor šíří osvětu, hraje divadla, udržuje národopisné tradice. V roce 1933 se konná v naší obci velkolepá oslava 40.výročí založení sboru. V roce 1939 starosta obce prosadil, aby do rozpočtu obce byla zařazena částka 17 000 Kč na zakoupení moderní motorové stříkačky. V témže roce byly přijaty nové stanovy, jednota má 27 členů a 40 přispívajících. Schyluje se však ke II. svět. válce a ve sboru se pilně provádí výcvik k případnému zásahu na letecké ohrožení. 19. února 1942 byl věškerý hasičský inventář předán obci a sbor přastává být spolkem dobrovolným a stavá se hasičským spolkem obecním.

V roce1943 je činnost sboru poznamenána mimo jiné tím, že některé členy postihlo tzv. totální nasazení. Také zákazem kultůrní činnosti byl chod sboru ochromen. V roce 1947 má sbor 25 členů a 40 přispívajících. Bylo započato s přestavbou hasičské zbrojnice, ale později byla stavba pozastavena.

Dekretem ministra vnitra V. Noska ze dne 28. ledna 1952 byla hasič. organizace opět prohlášena za dobrovolnou pod názvem Českosloveský svaz požární ochrany- ČSPO.

V roce 1954 po delších průtazích je konečně dokončena přestavba hasičské zbrojnice a dne 13. ledna 1955 se v nové schůzovní místnosti konná první členská schůze. V roce 1957 má ČSPO Skalička již 47 členů.

V červenci 1963 vzpomíná místní ČSPO ve Skaličce 70. výročí založení a je zde prove- deno velké námětové cvičení za ůčasti sborů celého okrsku. Také byli vyznaménáni dlouholetí členové našeho sboru.

V roce 1965 je pořízeno nákladní auto T 805, které je později předudováno na požární automobil.

5. ledna 1969 dochází k ustanovení a zřízení výjezdového střediska v Opatovicích. Místní ČSPO s tím nesouhlasí, podává odvolání, žádá zřízení požárního střediska v naší obci, žádost však zůstává nevyslyšena.

V roce 1972 má organizace celkem 47 činných členů z toho 4 ženy. Členové se pra- videlně zúčastňují různých oslav a nezanedbávají ani kultůru. Pořádají zájezdy, před- nášky, plesy a zachovávají národopisné tradice. Zároveň se starají o své nástupce. V roce 1982 bylo založeno družstvo mladých požárníků, jimž je věnována zvýšená péče a jsou postupně zacvičováni k používání požární techniky. Členové sboru také pomáhají při požárech v okolních obcích a zasahují při velkých povodních na řece Bečvě, které zaplavují osadu Kamenec.

Rok 1983 byl vyjimečný, protože v naší obci proběhly v červenci velkolepé oslavy 90. výročí založení ČSPO. Byla opravena požární zbrojnice. Činnost organizace v těchto letech se zaměřovala na provádění preventivních prohlídek, brigádnickou činnost, údržbu požární techniky a pořádání kulturních akcí.Družstvo mužů se pravidelně účastnilo požárních soutěží.Rozvíjí se činnost s mládeží a její příprava na soutěž mladých požárníků.

V roce 1986 bylo uspořádáno aplikační cvičení okrsku, zásah byl proveden na víceúče- lovou halu v JZD. O rok později se podařilo sestavit dva kolektivy mladých požárníků (chlapců a dívek), kteří se zúčastnili celostátní hry Plamen. Také kultůrní činnost je velice pestrá, oblibu u spoluobčanů si získává vodění medvěda, končinová zábava s programem a také kácení máje.

V roce 1993 členové připravují oslavy 100. výročí založení SDH. Díky obětavosti a ochotě několika členů se oslavy vydařily. V temže roce je založeno soutěžní družstvo žen. Družstvo se účastnilo dle svých možností okrskových a okresních kol pož.sportu. V roce 1997 byl nejvíce zapojen náš hasičský sbor do záchranných a likvidačních prací při povodni. Jednotka prováděla evakuaci osady Kamenec a obce Ústí, po opadnutí vody pomáhala postiženým občanům.

Od roku 1993 pořádáme zájezdy u příležitosti oslav sv. Floriana na Hostýn. Členové našeho výboru navštěvují zasloužilé členy při jejich životních jubilejích a zúčastňují se posledního rozloučení se zemřelými členy sboru. Činnnost v těchto letech je pořádání tradičních kultůrních akcí (vodění medvěda, končinová zábava, kácení máje) a brigádnická činnost. Dále se provádí školení a výcvik zásahové jednotky, údržba a opravy hasičské techniky a vybavení.

 

Zpracováno na základě podkladů z kroniky SDH a zápisů z výroč. a člen. schůzí.

Organizace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Hlášení místního rozhlasu

Rozhlas

Facebook obce

logo_facebook_small

Publikace o obci

Kniha o obci Skalička

Poplatky

Obec Skalička

Digitální povodňový plán obce

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru