Obsah

Investiční akce

Investice v roce 2013

Název akce Název dotačního programu Celkové náklady Podíl dotace Vlastní podíl Úspěšnost
Obnova památky sochy sv. Jana Nepomuckého - I.etapa MK ČR 100 000 90 000 10 000 ANO
Muzeum námořníka Tomáše Vítka Projekt spoupráce - SZIF 945 217 750 000 195 217 ANO
DA Ford Transit Ol. kraj 280 000 140 000 140 000 ANO
Slavnostní hasičský prapor Ol. kraj 39 990 25 000 10 000 - obec
4 990 - SDH
ANO
Nová třída pro MŠ - 875 000 - 875 000 ANO
Cvičiště pro mladé hasiče MMR 417 379,15 292 165,80 125 213,35 ANO