Obsah

Investiční akce

Plánované investice v roce 2012

Název akce Název dotačního programu Celkové náklady Podíl dotace Vlastní podíl Úspěšnost
Zateplení sokolovny POVMMR DT 1 1 270 000 1 000 000 270 000 ANO
Oprava chodníků POVMMR DT 1 630 000 500 000 130 000 ANO
Oprava MK POVMMR DT 1 375 000 300 000 75 000 ANO
Revitalizace hřbitova Leader 980 000 600 000 380 000 ANO
Územní plán obce POV OK 390 000 200 000 190 000 ???
Restaurování křížku Olomoucký kraj 61 000 50 000 11 000 ANO
Pořízení techniky SDH Olomoucký kraj 20 000 10 000 10 000 ANO

Zprávy

Povodně 2010

Obci Skalička byly v letošním roce proplaceny z Fondu solidarity prostředky, které byly vynaloženy v roce 2010 při povodních, které obec částečně zasáhly. Byla proplacena částka ve výši 13 756 Kč, která byla použita na ořez a likvidaci spadených stromů, refundací mezd dobrovolných hasičů obce Skalička a na pročištění kanalizace v obci, která byla v souvislosti s povodní zanesená. celý text

ostatní | 31. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Pořízení 2 ks radiostanic pro SDH Skalička (Motorola GM 360 VHF a CP 140 VHFF)

Obec Skalička v letošním roce obdržela od Olomouckého kraje neinvestiční příspěvek ve výši 10 000 Kč na pořízení spojovacích a komunikačních prostředků - radiostanic pro potřeby SDH Skalička. celý text

ostatní | 31. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Oprava chodníků na parc. č. 53/1, 53/2, 53/3 a 120

celkové náklady - 630 394 Kč
dotace z MMR - 500 000 Kč
vlastní podíl - 130 394 Kč
celý text

ostatní | 31. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Oprava místní komunikace

celkové náklady - 375 000 Kč
dotace z MMR - 300 000 Kč
vlastní podíl - 75 000 Kč
celý text

ostatní | 31. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Zateplení sokolovny, výměna oken a nákup mobiliáře

V letošním roce jsme obdrželi za vítězství v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje a za 3. místo v rámci republiky Vesnice roku 2011 finanční ocenění ve výši 1,8 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj, které jsme s naším spolupodílem použili na tyto investiční akce: celý text

ostatní | 31. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Restaurování křížku

Z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu Olomouckého kraje byl opraven litinový kříž u Kunovského. Restaurátorské práce provedl MgA. Martin Parobek, Štenrberk. celý text

ostatní | 31. 12. 2012 | Autor: Správce Webu