Obsah

Investiční akce

Plánované investice v roce 2010

Název akce Název dotačního programu Celkové náklady Dotace Vlastní podíl Úspěšnost
Veřejné osvětlení a rozhlas(lokalita 27 RD) POV OL 860 tis. 500 tis. 360 tis. ANO
Doplnění kanalizace Podpora vod. infrastruktury Ol. kraje 3,5 mil. 2,3 mil. 1,2 mil. NE
Nákup techniky pro SDH Skalička Podpora hasičů z Ol. kraje 51 tis. 51 tis. 0 ANO
Oprava fasády zvoničky MK ČR 200 tis. 141 tis. 59 tis. ANO
Letní zahradní školička POV MMR 299 tis. 209 tis. 90 tis. ANO
Úprava prostranství před kaplí POV MMR 453 tis. 300 tis. 153 tis. ANO
Zateplení a výměna oken, dveří v sokolovně OPŽP – XVI. výzva 1,1 mil. 800 tis. 300 tis. ???
Obnova kamenného kříže Obnova staveb drobné arch. 15 tis. 15 tis. 0 NE
Úprava okolí hřbitova LEADER 1 mil. 600 tis. 400 tis. ANO
Revitalizace návsi ROP 12 mil. 8,2 mil. 3,8 mil. ANO

Zprávy

#

Veřejné osvětlení a bezdrátový rozhlas pro 27 RD

Tato investiční akce byla realizovaná za podpory Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2010. V rámci této akce bylo zrealizováno veřejné osvětlení v nové stavební lokalitě pro 27 RD a bezdrátový rozhlas. Práce byly započaty v měsíci červnu a ukončeny v měsíci srpnu. Realizační firma GEDES, s.r.o. Hranice. celý text

ostatní | 31. 12. 2010 | Autor: Správce Webu