Obsah

Investiční akce

Investiční akce v roce 2009

Zprávy

#

Zvonička

V roce 2009 obec získala finanční prostředky z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na provedení sanace vlhkého zdiva na objektu Zvonička v naší obci. Jednalo se o I. etapu obnovy na tomto objektu. celý text

ostatní | 31. 12. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce školní zahrady

NEHRB SE! NAROVNEJ SE! NEKŘIV SI ZÁDA! celý text

ostatní | 31. 12. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Stavební úprava a nástavba ZŠ a MŠ ve Skaličce

Prioritní osa: 3 - udržitelné využívání zdrojů energie (FS)
Oblast podpory: 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)
Podoblast podpory: 3.2.1. Realizace úspor energie
Název projektu: Stavební úprava a nástavba ZŠ a MŠ ve Skaličce
Účel projektu: předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu MŠ a ZŠ Skalička. Navrohované opatření spočívá v zateplení obvodových zdík vodorovných kontrukcí a výměně otvorových výplní celý text

ostatní | 31. 12. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Infrastruktura pro spolkový život a sport ve Skaličce

Obec Skalička podala v roce 2008 žádost v rámci naplňovaní Strategického plánu LEADER "Měníme Hranicko", výzva 1/2008 jejíž vyhlašovatelem bylo rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Místní akční skupina "MAS", realizace opatření IV.1.2 "Realizace místní rozvojové strategie" , Programu rozvoje venkova ČR. celý text

ostatní | 31. 12. 2009 | Autor: Správce Webu