Obsah

Přerušení dodávky pitné vody - 26.8.2021 - dle situačního plánku

Typ: ostatní
viz. přiložená situace

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují vše svým odběratelům, že dne 26.8.2021 bude přerušena dodávka vody v části obce Skalička v době od 8:00 do 13:00 viz přiložená situace

Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „PRODLOUŽENÍ VODOVODU lokalita „Z 3/3 obce Skalička“, jehož investorem je obec Skalička, kde budou realizovány práce související s provedením napojení nově budovaného vodovodu.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu, současně uvádíme, že bude po dobu přerušení dodávky vody zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, která bude přistavena u hasičské zbrojnice.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: dispecink@vakpr.cz. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.Voda - přerušení - 26.8..pdf (299.54 kB)


Příloha

Vytvořeno: 18. 8. 2021
Poslední aktualizace: 18. 8. 2021 10:30
Autor: