Obsah

Úřední deska


Vyhlášky

Rozpočty a rozpočtová opatření

Ostatní

Archív úřední deska do roku 2017

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Rozpočtové opatření 12/201731.12.2017
Svolání 1. zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta české republiky18.12.2017
Rozpočet mikroregionu Hranicko na rok 201808.12.2017
FIN 2-12 k 11/201704.12.2017
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě26.09.2017
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu03.07.2017
Sociální fond03.07.2017
Hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Skalička03.07.2017
Finanční vypořádání dotací poskytnutých Obcí Skalička v roce 201603.07.2017
Inventarizační zpráva za rok 201603.07.2017
Kontrola nahrazující interní audit dle zákona č. 320/2001 Sb.03.07.2017
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 201603.07.2017
Příloha ke schválenému závěrečnému účtu03.07.2017
Příloha - výkaz zisku a ztráty- ke schválenému závěrečnému účtu03.07.2017
Příloha - kontrola vnitrovýkazových vazeb - ke schválenému závěrečnému účtu03.07.2017
Příloha - rozvaha - ke schválenému závěrečnému účtu03.07.2017
Příloha - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skalička za rok 2016 - ke schválenému závěrečnému účtu03.07.2017
Rozpočet mikroregionu Hranicko na rok 201707.06.2017
Veřejnoprávní smlouva24.03.2017
Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zjišťovacího řízení záměru "Bečva, km 44,135 - 45,855 - Skalička, revitalizace toku"20.03.2017
Návrh nového dvojitého vedení 400 kV Kletné - odbočka z V403/V803 posuzování vlivů na životní prostřední podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů17.03.2017
Mikroregion Hranice - rozpočet na rok 201716.03.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace20.09.2016
Opatření obecné povahy25.05.2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace20.03.2016
Národní plán povodí Odry14.01.2016
Národní plán povodí Dunaje14.01.2016
Informace finančního úřadu21.08.2014
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti10.07.2013